Læsning

Stilling Skoles handleplan for læsning 

Skanderborg Kommunes mål for læsning:

–         (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse i samfundslivet.

–         (Delmål) Eleverne på alle årgange videreudvikler og konsoliderer alderssvarende, fleksible læsestrategier og læsefærdigheder som baggrund for videntilegnelse i alle skolens fag.

Stilling Skoles målsætning:

–         At skabe læselyst og læseglæde

–         At lære eleverne at læse, så de kan læse for at lære

–         At alle elever bliver funktionelle læsere (afkodning og læseforståelse)

–         At eleverne i løbet af skoleforløbet oplever større og større indsigt i læsestrategier og læseteknikker og kan anvende disse bevidst i forskellige læsesituationer

–          At have kendskab til og kunne anvende læringsstrategier hensigtsmæssigt (afhængig af klassetrin og formål)

–         At mindske andelen af svage læsere

–         At inddrage forældrene i arbejdet med deres børns læsning

–         At eleverne gennem hele skoleforløbet arbejder med udvikling af deres sprogforståelse og ordforråd i alle fag

–         Alle elever skal arbejde med forskellige former for læringsstrategier (skabeloner, læseformål og læsemåder), så de selv kan udvælge og anvende strategier.

På alle trin – og i alle fag – arbejdes med repetition/vedligeholdelse af tidligere anvendte strategier (Bilag 1, begrebsafklaring)

Indskoling:

–         Der arbejdes med forståelse for bogstavernes visuelle udtryk, navne og lyde

–         Eleverne skal lære at danne syntese af bogstaverne

–         Eleverne skal lære at afkode og indholdslæse tekster med et lix-tal mellem 15 og 20 ved slutningen af 3. Klasse (Bilag 2A, Lix  bilag 2B)

–         Eleverne skal opnå forståelse for læsning som et vigtigt redskab i forbindelse med læring og oplevelser i alle fag.

 Følgende strategier bør kunne anvendes hensigtsmæssigt:

–         Brainstorm

–         Læringssamtale

–         Ordkort

–         Tankekort

–         VØL

–         Styrkenotat

(Bilag 3, læringsstrategier)

 Lærerens opgave, når en ny strategi skal indlæres, er at følge nedenstående tre trin, således at eleven kan anvende strategien på egen hånd:

–         Introducere strategien

–         Modellere strategien

–         At styre vejledningen

Der arbejdes med:

–          Der arbejdes med tid til læsefordybelse (F.eks. læsebånd/morgenbånd)

–         Læsning i alle fag

–         Multimodale tekster

–         Skærmlæsning

–         Tekstopgaver i matematik

–         En bevidstgørelse af læseformål (læse for at lære, gøre eller opleve) med henblik på anvendelse af de hensigtsmæssige teknikker/læsemåder (fx punktlæsning, skimming, nærlæsning og indholdslæsning)

 Mellemtrin:

–         Der arbejdes på, at eleverne fastholder deres læselyst

–         Eleverne skal videreudvikle deres læsesikkerhed og -hastighed

–         Eleverne skal videreudvikle deres læse- og tekstforståelse

–         Der arbejdes mere målrettet med læseforståelsesstrategier (nøgleord, noter, begrebskort, spørgsmål til det læste osv.)

–         Fokus på genrekendskab

–         Brug af grafiske modeller til udvikling af overblik og tekstindsigt

Følgende strategier bør kunne anvendes hensigtsmæssigt:

–         Brainstorm

–         Læringssamtale

–         Ordkort

–         Tankekort

–         VØL

–         Styrkenotat

–         Tekstopgaver i matematik

 –         Spoletekst

–         foSS

–         kolonnenotat

–         nøglekort

–         begrebskort

–         venn-diagram

–         VØSLE

(Bilag 3, læringsstrategier)

 Lærerens opgave, når en ny strategi skal indlæres, er at følge nedenstående tre trin, således at eleven kan anvende strategien på egen hånd:

–         Introducere strategien

–         Modellere strategien

–         At styre vejledningen

Der arbejdes med:

–          Der arbejdes med tid til læsefordybelse (F.eks. læsebånd/morgenbånd)

–         Læsning i alle fag

–         Multimodale tekster

–         Skærmlæsning

–         En bevidstgørelse af læseformål (læse for at lære, gøre eller opleve) med henblik på anvendelse af de hensigtsmæssige teknikker/læsemåder (fx punktlæsning, skimming, nærlæsning og indholdslæsning)

 

Udskoling:

–         Der arbejdes på, at eleverne fastholder deres læselyst

–         Eleverne skal videreudvikle deres læsesikkerhed og -hastighed

–         Eleverne skal videreudvikle deres læse- og tekstforståelse

–         Der arbejdes mere målrettet med læseforståelsesstrategier (nøgleord, noter, begrebskort, spørgsmål til det læste osv.)

–         Fokus på genrekendskab

–         Brug af grafiske modeller til udvikling af overblik og tekstindsigt

–         Eleverne skal selvstændigt og bevidst kunne udvælge og anvende læringsstrategier hensigtsmæssigt

Følgende strategier bør kunne anvendes hensigtsmæssigt:

–         Brainstorm

–         Læringssamtale

–         Ordkort

–         Tankekort

–         VØL

–         Styrkenotat

–         Tekstopgaver i matematik

–         Spoletekst

–         foSS

–         kolonnenotat

–         nøglekort

–         begrebskort

–         venn-diagram

–         VØSLE 

–         Påstand – bevis/argumentation

–         Problem – virkning – årsag – forslag til løsning

(Bilag 3, læringsstrategier)

Lærerens opgave, når en ny strategi skal indlæres, er at følge nedenstående tre trin, således at eleven kan anvende strategien på egen hånd:

–         Introducere strategien

–         Modellere strategien

–         At styre vejledningen

Der arbejdes med:

–          Der arbejdes med tid til læsefordybelse (F.eks. læsebånd/morgenbånd)

–         Læsning i alle fag

–         Multimodale tekster

–         Skærmlæsning

–         En bevidstgørelse af læseformål (læse for at lære, gøre eller opleve) med henblik på anvendelse af de hensigtsmæssige teknikker/læsemåder (fx punktlæsning, skimming, nærlæsning og indholdslæsning)

Dansklærerne er ansvarlige for at faglig læsning er et punkt på forældremøder og møder i primærteam.

Læseevaluering og –test/måling på de enkelte klassetrin

Indskolingen

Læseevaluering på begyndertrinnet, 0. kl. Prøvetagere: BC/SL.

(Starten af skoleåret og slutningen af skoleåret)

LUS, 1. kl. Prøvetagere: Dansklærerne (Bilag 4 LUS)

 Læseevaluering på begyndertrinnet, 1. kl.                             Prøvetagere: BC/SL.

DVO (Dysleksi-test med non-ord), 2. kl. Prøvetagere: BC/SL

Nationale test, dansk læsning, 2. kl.

ST 3 (Analyse af stavning), 3. kl. Dansklærerne

Frivillig national test (efterår), 3. kl. – Sammenligne/følge udviklinger

 Mellemtrinnet

Nationale test, dansk læsning, 4.kl.

ST 5 (Analyse af stavning), 5. kl. Dansklærerne

Frivillig national test (efterår), 5. kl. – Sammenligne/følge udviklinger

Nationale test, dansk læsning, 6.kl.

 Udskolingen

ST 7 (Analyse af stavning), 7. kl. Dansklærerne

Frivillig national test (efterår), 7. kl. – Sammenligne/følge udviklinger

Nationale test, dansk læsning, 8.kl.

Læsehastighed på alle trin

Lærerne laver løbende hastighedsmålinger for at sikre elevernes udvikling. (Bilag 5, måling af læsehastighed)

 

Udarbejdet af Stilling Skoles læsevejledere: Kirsten Bjerregaard, Line Nielsen, Mona Ravn og Steen Laurvig.

Handleplan for læsning på Stilling Skole i pdf-format

Bilag 1, begrebsafklaring i pdf-format

Bilag 2A, Lix i pdf-formatBilag 3, læringsstrategier i pdf-format

Bilag 4 LUS  i pdf-format

Bilag 5, måling af læsehastighed i pdf-format

 

 

Uni-C Login